Whistleblowing

V případě, že byste z jakýchkoliv důvodů nechtěli, nebo nemohli využít náš vnitřní oznamovací systém, lze využít také oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz/.

© Praha Music Center 2015