EU – dotace a podpora

Projekty

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Praha Music Center

Reg.č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013154

Cíl projektu: Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Vzdělávání zaměstnanců je financováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost a z prostředků Evropské unie.

 

© Praha Music Center 2015