Kawai
Focusrite
Marshall
Shure CZ/SK


logo

Společnost Soundfield koncentruje veškeré své úsilí na vývoj a výrobu mikrofonů a zařízení pro snímání a záznam stereofonního a multi-kanálového prostorového zvuku. Základem technologie jsou matematické teorie, které vznikly v 30. a 70. letech minulého století, jejichž praktickou aplikací vznikly ve spolupráci National Research Development Corporation of Great Britain a Calrec Audio první rané prototypy mikrofonů této třídy. Samotná společnost Soundfield pak byla založena v roce 1993, za účelem vývoje celého spektra produktů a jejich aplikací v prostředí stereo i surround záznamu. Základem snímání je unikátní mikrofon, který obsahuje 4 velmi těsně umístěné a časově kompenzované kapsle s dílčí kardioidní charakteristikou, které zprostředkovávají dokonalý trojrozměrný obraz zvukového pole z jediného centrálního bodu. To přináší eliminaci fázových problémů a prvotřídní kompatibilitu při převodu do mono a stereo formátu. Stěžejním výstupním formátem procesorů, zpracovávajících signál mikrofonu, je tzv. B-Formát, jinak také do 4 stop zaznamenatelné signály prostorových os X, Y, Z a ohniska snímání W. Původní analogové procesory přecházejí v současnosti do plně digitální podoby vhodné jak pro broadcast, tak pro profesionální studiový záznam náročný na podání ambience. Produkty Soundfield, včetně surround dekodérů do formátů 5 7.1 se stávají standardem televizních a rozhlasových stanic, pracujících s vysokým rozlišením přenášeného obrazu i zvuku, nebo u špiček oboru nemůže levá noha kulhat za pravou, obraz i zvuk musejí nabízet souměřitelnou kvalitu.

Značky dané kategorie

Copyright © 1998 - 2015, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.